Thema Schilderdagen

Workshop schilderen rond een thema

Enkele malen per jaar geeft Franz Hazelzet rond een bepaald thema twee schilderdagen. Hieronder volgen enige voorbeelden. Het is ook mogelijk om in overleg een dag samen te stellen voor een bepaalde groep.

Team-building via schilderen

Een bedrijf dat op een andere manier samen aan de slag wil kan daarvoor terecht in de prachtige omgeving van het atelier van Franz Hazelzet. Met als resultaat bijvoorbeeld een schilderij  samengesteld uit het werk van alle deelnemers, een soort mozaïek, dat in het bedrijf opgehangen kan worden.

Thema’s

Schep je eigen levensboom

Een levensboom geeft aan hoe de mens zich geworteld ziet. En hoe de mens zijn verbinding tussen hemel en aarde ziet. Bekende levensbomen zijn die van Jesse, de Ygdrassil in de Kalevala, de Axis Mundi van Brancusi, de levensboom in de Kabbala. Hierbij komt natuurlijk de vraag op in hoeverre de mens in deze tijd behoefte heeft aan wortels en zo ja, op welke manier.

Schilderen met de zintuigen…

Voor deze workshop vormt een stilleven uit de zeventiende eeuw het uitgangspunt. De zintuigen worden symbolisch weergegeven als verstild leven oftewel ‘nature morte’. Het schilderij vormt het uitgangspunt om al schilderend tot een eigen interpretatie van de zintuigen te komen. Bijvoorbeeld in de stijl van het impressionisme, het expressionisme, het pointillisme etc… Voorbeelden uit de kunsthistorie worden aangedragen en uitgelegd. Zo kan men op een creatieve manier de vijf zintuigen gedurende de dag beleven. Doelstelling is van ‘nature morte’ naar ‘nature vivante’.

‘Paradise regained’

Aan de hand van een gedicht, bijvoorbeeld Paradise regained van Marsman gaat iedere deelnemer aan de slag met een van de beelden uit het gedicht. De eerste zin geeft al een stroom van beelden: De zon en de zee springen bliksemend open, waaiers van vuur en zij… Zo ontstaat aan het eind een boeiende collage van beelden rond het gedicht.